Türk Bitig: Eya dostlar pak ışkını kolga aldımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-11
Eya dostlar pak ışkını kolga aldımEy dostlar temiz aşkını ele aldım
Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm menaBu dünyayı düşman tutup yürüdüm ben ya
Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldimYakam tutup hazretine sığınıp geldim
Işk babıda Mansur sıfat boldum menaAşk kapısında Mansur gibi oldum ben ya
 
Işk yolıda aşık bolup Mansur öttiAşk yolunda aşık olup Mansur geçti
Belin bağlab Hak işini mehkem tutdıBelini bağlayıp Hakk işini sıkı tuttu
Melametler ihanetler köp eşittiMelametler ihanetler çok işitti
Ey müminler men hem Mansur boldum menaEy müminler hem Mansur oldum ben ya
 
Aşık Mansur Ene'l Hak'nı tilge aldıAşık Mansur "Enel Hakk' i dile getirdi
Cibril kelip Enel Hak'nı birge aytdıCebrail gelerek "Enel Hakk"ı beraber söyledi
Cibril kelip başıng ber deb yolga saldıCebrail gelerek başın ver deyip yola saldı
Darga asılıp didarını kördüm menaDarağacına asılıp cemalini gördüm ben ya
 
Mansur kelgeç dar egilip özi aldıMansur gelince darağacı eğilip kendi aldı
Batın közi açukları hayran kaldıBatın gözü açık olanlar hayran kaldı
Pertev salıp Allah özi nazar kıldıIşık salıp Allah kendisi nazar eyledi
Vaşuka dep didarını kördüm menaEy sevgili deyip cemalini gördüm ben ya
 
Nida keldi oşal darga "köp boğmağılNida geldi o darağacına çok boğma" diye
Mehkem turgil her yan bakıp sen ağmağıl"Sıkı dur her yan bakıp sen ağma"diye
Taşga aydı "emrim tutub sen teğmegil"Taşa dedi "Emrimi tutup sen değmeyesin"
"Levhül mahfuz" tahtasıda kördüm menaLevh-i Mahfuz tahtasında gördüm ben ya
 
Üçyüz molla yığlab bitti köp rivayetÜçyüz molla ağlayıp yazdı çok rivayet
Şeriatdur men hem bitey bir rivayetŞeriatdır ben de yazayım bir rivayet
Tarikatda hakikatda hak himayetTarikatda hakikatda haktır himaye etmek
Başım berip Hak sırrını bildim menaBaşımı verip Hakk sırrını bildim ben ya
 
Enel Hak'nı ma'nasını bilmes nâdân"Enel Hakk'ın manasını bilmez cahil
Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdanBilge gerek bu yollarda mertlerin denizi
Akil kullar Hak yadını aydı cananAkıllı kullar Hakk yadını dedi sevgili
Candın keçib Canane'ni süydüm menaCandan geçip Sevgili'yi sevdim ben ya
 
İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsunİma eyledim bilge olsa ibret alsın
Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsunZahir ilminden yazıp söyledim işaret kalsın
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsunİnci gevher sözlerimi gönlüne koysun
Haldın aytıp aşıklarga berdim menaHalden deyip aşıklara verdim ben ya
 
Essiz Mansur harlık birle boldı edaSahibsiz Mansur hor görülmekle oldu tam
Bir söz birle yaranlardın boldı cüdaBir söz ile dostlardan oldu ayrı
Hali dilin heçkim bilmes Tengrim güvahKalb halini hiç kimse bilmez Tanrım tanık
Kanlar yutup men hem güvah boldım menaKanlar yutup ben hem tanık oldum ben ya
 
Şah Mansur'nı Enel Hakk'ı bica emesŞeyh Mansur'un "Enel Hakk"ı yersiz değil
Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emesYolu bulan bize benzer günahkar değil
Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emesHer soysuzlar bu sözlerden haberli değil
Âgâh bolup buy-ı Huda aldım menaHaberli olup Hakk kokusu aldım ben ya
 
Bir tün seher garib Mansur köb yığladıBir gece seherde garip Mansur çok ağladı
Pertev salıp Allah özi rahmeylediIşık salıp Allah kendisi rahmeyledi
Andın songra çilten bakıp şarab berdiOndan sonra kırklar bakarak şarap verdi
Dânâlarga bu sözlemi aydım menaBilgelere bu sözleri dedim ben ya
 
Nâdânlarga essiz sözüm hayf hikmetCahillere essiz sözüm hayfı hikmet
Ademmen dep belin bağlab kanı himmetİnsanım deyip belini bağlar hani himmet
Dünya üçün bir biriğe kılmas şefkatDünya için birbirine eylemez şefkat
Zalimlerge esir bolup öldüm menaZalimlere esir olup öldüm ben ya
 
Zalimlerde had ne bolgay bizde günahZalimlerde had ne ola bizde günah
Dervişlerni hulkı murdar ötmez duaDervişlerin huyu kötü, geçmez dua
Ol sebebdin padşah kılur bizge cefaO sebepten sultan kılar bize cefa
Ayet hadis manasıdın aydım menaAyet hadis anlamından söyledim ben ya
 
Zalim eğer cefa kılsa Allah degilZalim eğer cefa eylese Allah de
Elking açıb dua eylep boyun sungılElini açıp dua eyleyip boyun eğ
Hak dadingge yetmes bolsa gile kılgılHakk yardımına yetmez olsa endişe eyle
Hak'dın eştip bu sözlerni aydım menaHakk'dan işitip bu sözleri söyledim ben ya
 
Zalim eğer zulm eylese menge yığlaZalim eğer zulüm eylese bana ağla
Yaşıng saçıp menge sığnıp beling bağlaYaşını saçarak bana sığınıp belini bağla
Haram şüphe terk etiben yürek dağlaHaram şüphe terk ederek yürek dağla
Zalimlerge yüz ming bela berdim menaZalimlere yüzbin bela verdim ben ya
 
Zalimlerni kurbı nedür men yaratkanZalimlerin yakınlığı nedir ben yaratan
Yaratkan'nı menzur kılmay sen unutkanYaradan'ı aklına getirmeden sen unutan
Mendin keçib zalimlerni elkin tutkanBenden vazgeçip zalimlerin elini tutan
Zalimlerge özüm rivac berdim menaZalimlere kendim kıymet verdim ben ya
 
Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıngSana ceza Yaradan'a yalvarmadın
Allah deban tünler turub ingrenmedingAllah deyip geceleri kalkıp inlemedin
Hakikatdın sözler aydım işitmedingGerçeklerden sözler söyledim işitmedin
Zalimlerni elkin uzun kıldım menaZalimlerin elini uzun kıldım ben
 
Ey bihaber Hakk'a köngil yügürtmedingEy habersiz Hakk'â gönül yürütmedin
Dünya haram andın köngil sovutmadıngDünya haram ondan gönül soğutmadın
Nefsdin keçib Allah sarı tolğanmadıngNefsden geçib Allah'a doğru yönelmedin
Bu nefs üçün zâr u hayran boldum menaBu nefs için ağlamaklı ve şaşkın oldum ben ya
 
Zalimlerni şikve kılma zalim özüngZalimleri şikayet etme zalim kendin
Huyung riya tesir kılmas halka sözüngHuyun riya etki etmez halka sözün
Dünya malın tolaberdim toymas közüngDünya malını dolu verdim doymaz gözün
Harislerni siccin içre saldım menaHarisleri "Siccin" içine saldım ben ya
 
La'li lebi cünbüş kılıb aydı seniKızıl dudağı hareketlenip söyledi seni
Can u dilim ümmederim köz revşeniCan ve kalbim ümmetlerinin gözünün aydınlığı
Hakk'a kulluk menge ümmet bolgan kanıHakk'a kul bana ümmet olan hani
Çin ümmetni sinesige koydum menaGerçek ümmetin sinesine koydum ben ya
 
Kul Hace Ahmed Hak sözini sözlep ötdi.Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyleyip geçti
"Aynel-yakin" tarikatde bozlap ötdiAynel-yakin tarikatta bozlayıp geçti
"İlmel-yakin" şeriatnı közlep ötdiİlmel-yakin Şeriatı gözleyip geçti
"Hakkel-yakin" hakikatdın aydım menaHakkel-yakin hakikatından söyledim ben ya