Türk Bitig: Kara gündür o saat ki dünyadan sefer eylesenEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-106
Kara kündür oşal sâat ki dünyâdın sefer kılsangKara gündür o saat ki dünyadan sefer eylesen
Zen ü ferzend mâl u mülking barısındın güzar kılsangKadın-evlâd, mal ve mülkün hepsinden geçer olsan
 
Seni koymas ecel hergiz neçe hükming revân bolsaSeni koymaz ecel aslâ, ne kadar hükmün geçerli olsa;
Hükümet birle âlemni eger zer ü zeber kılsangİdare ile alemi eğer altın ve yakut eylesen
 
Muhassıldur halâyıkka ecel misl-i sipâhlar dekMuhassıldır ahaliye ecel tıpkı askerler gibi;
Gazab birle alur cânıng neçe ma zârılar kılsangGazap ile alır canını, ne kadar inlesen
 
Bolupdur barçağa fermân ölümni şerbetin içmekOlmuştur herkese ferman ölümün şerbetini içmek;
Kaçıp andın kutulmassan neçe andın hazer kılsangKaçıp ondan kurtulmazsın, ne kadar ondan çekinsen
 
Halâyıknıng mezârığa barıp bir bir temâşâ kılAhalinin mezarına varıp bir bir temaşa eyle
Ölüglerdin alıp ibret kerek bağrıng kebâb kılsangÖlülerden ibret almak gerek bağrını kebap eylesen
 
Hemişe yahşılık kılğıl ketersen uşbu dünyâdınHer zaman iyilik eyle, gidersin işbu dünyadan;
Kıyâmet âb-rûyığa kerek hûn-ı ciger kılsangKıyamet yüz suyuna gerek ciğerini kan eylesen
 
Hudâ fermânını tutğan bolur ol evliyâlardınAllah emrini tutan olur o evliyâlardan;
Bolursan evliyâlardın riyâzet köprak kılsangOlursun evliyâlardan, riyâzeti çokça eylesen
 
Kuvanma mâl ü mülkingge kurıtur bu ecel âhirSevinme mal ve mülküne, kurutur bu ecel sonunda
Kara yerge kirürsen ahir neçe ma kâr u ferr kılsangKara yere girersin sonunda, ne kadar kâr ve kazanç eylesen
 
Hâce Ahmed masiyet birle hayâtıng kılmağıl zâyiHoca Ahmed kötülük ile hayatını eyleme zâyi;
Bolursan lâyık-ı Hazret eger tâat seher kılsangOlursun Hazret’e lâyık, eğer seherde ibadet eylesen