Türk Bitig: Azrail birgün gelir şiddet ileEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-105
Azrail bir kün kelür şiddet birleAzrail birgün gelir şiddet ile
Issığ tendin aziz cannı bermek kerekSıcak tenden aziz canı vermek gerek
Beş künlük nakd ömrini koldın beribBeş günlük geçici ömrü elden çıkarıp
Çare tapmay ahir bir kün ölmek kerekÇare bulmadan ahir bir gün ölmek gerek
 
Oğul-kızıng yığlab kalsa feryâd urubOğul-kızın ağlayıp kalsa feryad edip
Malu mülking munda kalsa hayran bolubMal ve mülkün burada kalsa şaşkın olup
Düşmenlering kuvanuşur seni körübDüşmanların sevinçlenir seni görüp
Boyun sunub uzalıban yatmak kerekBoynunu sunup uzanarak yatmak gerek
 
Miras deban baş ayağıng bağlagaylarMiras diyerek baş-ayağını bağlayalar
Issığ suvnı başdın kuyub çaykağaylarSıcak suyu başdan döküp yıkayalar
Tört tarafdın astâ-astâ uşlagaylarDört taraftan yavaş yavaş tutalar
Altı karış bozdın kefen kılmak kerekAltı karış bezden kefen eylemek gerek
 
Cenazengni uluğ-kiçik köterselerCenazeni büyük-küçük kaldırsalar
Gorıstanğa karab seni yürütselerKabristana bakıp seni yürütseler
Yetmiş yerde seval sorsa feriştelerYetmiş yerde soru sorsa melekler
Bir-bir anı cevabını bermek kerekBir bir onun cevabını vermek gerek
 
Halâyıknı mezarıda imâretniAhalinin mezarında imareti
Körüng anda türlük-türlük alâmetniGörün orada türlü türlü alameti
Lahed atlığ dervaza-ı kıyâmetniKabir adlı kıyamet penceresini
Siyasetliğ üyge barıb kirmek kerekSiyasetli eve varıp girmek gerek
 
Kirib körseng karanğuluk yokdur çırağGirip görsen karanlık yoktur ışık
İçi tola hasret erür otlığ firakİçi dolusu hasretdir ateşli ayrılık
Ol kün senge kim kılgusı anda yerakO gün sana kim eyleye sana yardım
Ta kıyamet tang atkunça yatmak kerekTa kıyamet tan atana kadar yatmak gerek
 
Ümring ahir bolğusıdur bir kün tamamÖmrün sonunda olacaktır bir gün tamam
Bu iş birle barsang eger darü'sselâmBu iş ile gitsen eğer selam "yurdu"
Helal koyub yegen bolsang dâim haramHelali bırakıp yemiş olsan daima haram
Azabını barıb anda tartmak kerekAzabını gidip orada çekmek gerek
 
Kul Hace Ahmed tevbe kılgıl ölmesburunKul Hoca Ahmed tevbe eyle ölmeden önce
Kızıl yüzüng gorda yatıb solmasburunAl yanağın kabirde yatıp solmadan önce
Yılan çiyan gorıng içre tolmasburunYılan-çıyan kabrin içine dolmadan önce
Kaza kılsa rızâ bolub turmak kerekKaza kılsa razı olup durmak gerek