Türk Bitig: Şeriatta mürşid olan garip kullarEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-104
Şeriatda mürşid bolğan garib kullarŞeriatta mürşid olan garip kullar
Şeriatdın alar menzil alur bolğayŞeriattan onlar menzil alır olmalı
Namâzığa şuru kılgan mü'min kullarNamazına titiz olan mümin kullar
Uçmağ üyin ümid tutub turur bolğayCennet evini ümid edip durur olmalı
 
Melekü'l-mevt fermân birle cânım alsaÖlüm meleği emir ile canım alsa
Ağa-ini barça yığlıb küyüb yansaAğabey-kardeş herkes toplanıp tutuşup yansa
Yetti kadem baskandın song kalur bolsaYedi adım attıktan sonra kalır olsa
Münker Nekir kirib seval sorar bolğayMünker-Nekir girip soru sorur olmalı
 
Münker Nekir kirib sevâl sorar bolsaMünker-Nekir girip soru sorar olsa
Ul amud-ı otluğ birle urar bolsaO ateşli mızrak ile vurur olsa
Başım küyüb canım tenim otka yansaBaşım yanıp canım tenim ateşe yansa
Kıynab canım tar lahedde küyer bolğayİncitip canım dar kabirde yanar olmalı
 
Tört yüz kırk tört peygamberi, mürsel, nebiDört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi
Kalmadı bu cehandın ötti barıKalmadı bu cihanda geçti hepsi
"Küllü nefsin zâikatü'l-mevt" ayeti"Külli nefsin zaikatül mevt" ayeti
Kur'an içre andın haber berür bolğayKur’an içinde ondan haber verir olmalı
 
Şeriatdın tarikatdın beyân boldıŞeriattan tarikattan beyan oldu
Hakikatdın Kur'an sözi kelâm boldıHakikattan Kur’an sözü kelam oldu
Bu cehanga Muhammedni nurı toldıBu cihana Muhammed'in nuru doldu
Ul nur birle ikki cehan yarur bolğayO nur ile iki cihan aydınlanır olmalı
 
Muhabbetning bazarıda cevlân kılurMuhabbetin pazarında dolanır
Aşıklar sevdâ kılıb yürür bolğayAşıklar sevdalanıp yürür olmalı
Mahşergâhni bozmasun dep tuğyan kılıbMahşer yerini bozmasın diye karıştırıp
Hudâyiğa gavğa kılıb yürür bolğayAllah'ına karşı çıkıp yürür olmalı
 
Allah aytur eğer ki bendem kılsa kılsunAllah der eğer ki kulum neylerse eylesin
Her ne kılsun melâikler ikrâm kılsunHer ne eylese melekler ikram eylesin
Işksız âdem ışk makâmın körüb yürsünAşksız adam aşk makamını görüp yürüsün
Hakk kudretin ifşa kılıb yürür bolğayHakk kudretini ifşa eyleyip yürür olmalı
 
Çın âşıklar kıyamet kün sorgay devletGerçek aşıklar kıyamet günü sorar devleti
Hakk kaşıda aziz olan körgey izzetHakk önünde aziz olan görür izzet
Hur ğılmân kol kavşurup kılğay hürmetHuri-gılman el bağlayıp eder hürmet
Can u dilin şeyda kılıb yürür bolğayCan ve gönlünü sevindirip yürür olmalı
 
Hoş devletdür vilayetde padşah bolsaHoş devlettir velilikte önder olsa
Adil bolub bir mü'minni kadı kılsaAdil olup bir mümini kadı eylese
Oşal kadı barça halknı râzı kılsaO kadı bütün halkı razı eylese
Râzılıkdın uçmah üyin alur bolğayRazılıktan cennet evini alır olmalı
 
Mü'min kullar namaz okub bolsa fariğMümin kullar namaz kılıp olsa uzak
Oşal kulnı rengi bolğay mundağ sârığO kulun rengi olur böyle sarı
Ul hizmeti Hakk karşıda bolsa lâyığO hizmeti Hakk önünde olsa layık
Hur kızları karşu kelib kuçar bolğayHuri kızları karşılayıp kucaklar olmalı
 
Cahil kişi namaz kadrin kaçan bilürCahil kimse namazın kadrini nereden bilir
Her namazda imân başdın tâze bolurHer namazda iman baştan tazelenir
Salât dese gafıl başın burkâb uyur"Es-salat" dese gafil başını çevirip uyur
Gafillikdin ömrin yelge satar bolğayGafillikden ömrünü yele satar olmalı
 
Kul Hâce Ahmed kulmen deseng tâat kılğılKul Hoca Ahmed kulum desen ibadet eyle
Kıyametni kelmeğini yakın bilgilKıyametin geleceğini yakın bil
Hakk'a yavuk bolay deseng tâat kılğılHakkâ yakın olayım desen ibadet eyle
Ta'at kılğan Hakk'a yavuk bolur bolğayİbadet eyleyen Hakk'a yakın olur olmalı