Türk Bitig: Gariplikte garip olan gariplerEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-101
Garibliğde garib bolgan gariblerGariplikte garip olan garipler
Garibler halini bilgen gariblerGariplik halini bilen garipler
 
Sebeb birle yırak yerge barıbanSebep ile uzak yere gidince
Karındaş kadrini bilgen gariblerKardeş kadrini bilen garipler
 
Suvsaganda suvga muhtaç bolganSusayınca suya muhtaç olan
Tirikide zâr bolub ölgen gariblerDiriyken ağlayıp ölen garipler
 
Kişi bilmes garibler hali nedürKimse bilmez gariblerin hali nicedir
Meğer bilgey garib bolgan gariblerMeğer bilse garip olan garibler
 
Garibliğ kattığ işdür ey azizimGariplik zor iştir ey azizim
Kim ul bikadr olar miskin gariblerKim o kıymetsiz olur miskin garipler
 
Kel imdi Ahmeda özingge bakgilGel şimdi Ahmed kendine bak
Garibsen sen garib miskin gariblerGaripsin sen garip miskin garipler