Türk Bitig: Hoş gaibden yetişti bir cemaat dervişlerEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-100
Huş gaibdin yetüşti bir cemaa dervişlerHoş gaibden yetişti bir cemaat dervişler
Batınıda Hû derler sırr-ı pinhan dervişlerBatınında Hu derler sırr-ı pinhan dervişler
 
Tınmay revan yürerler tınsa tekbir ayturlarDurmadan revan yürürler dursa tekbir söylerler
Tabsa sohbet kurarlar huş sohbetliğ dervişlerBulsa sohbet kurarlar hoş sohbetli dervişler
 
Cendeleri pür selah tesbihleri "illallah"Heybeleri dolu barış tesbihleri "La ilahe illallah"
Hizmet kılur her sabah belahordur dervişlerHizmet eder her sabah bela çekicidir dervişler
 
Cendeleri kir çepan könglide yüzming ermanHeybeleri solgun cüppe gönlünde yüzbin derd
Uşbu dünya bipâyanközge ilmes dervişlerİşte bu dayanıksız dünya göze iliştirmez dervişler
 
Cendeleri egnide asaları elkideHeybeleri omuzunda asaları elinde
İzin yadı könglide Allah teyu dervişlerRabbim yâdı gönlünde Allah diye dervişler
 
Aslı fakir bolsalar vücud şehrin kezselerAslen fakir olsalar varlık alemini gezseler
Zahir-batın tüzseler seadetliğ dervişlerZâhir-bâtın düzseler saadetli dervişler
 
Meşayihler sır asrar hizmetide bol zinhârŞeyhler sır saklar hizmetide ol zinhar
Peygamberdin yâdgâr kalgan turur dervişlerPeygamberden yadigar kalmışlardır dervişler
 
Kul Hace Ahmed miskin bol miskinlerdin mana sorKul Hoca Ahmed miskin ol miskinlerden mana sor
Dervişlikni bil huzur Hu kuşıdur dervişlerDervişliği bil huzur Hû kuşudur dervişler...