Türk Bitig: Hak Teala fazlı birle ferman kıldıEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-10
Hak Teala fazlı birle ferman kıldıHakk Teala fazlı ile ferman eyledi
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
Altmış üçde sünnetlerin mehkem tutubAltmış üç yaşta sünnetlerini sıkı tutup
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Yer üstide ölmesburun tirik öldümYer üstünde ölmeden önce diri öldüm
Altmışüçte sünnet dedi işitib bildimAltmış üç yaşta sünnet dedi işitip bildim
Yer astıda canım birle kulluk kıldımYer altında canım ile kulluk eyledim
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Erenlerdin feyz u fütuh alalmadımErenlerden feyz ve fetih alamadım
Yüzyigirmebeşge kirdim bilelmedimYüzyirmibeş yaşa girdim bilemedim
Hak Teala taatların kılalmadımHakk Teala'ya ibadelerini kılamadım
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Bolgaymen mu Muhammed'ni has ümmetiOlur muyum Muhammed'in has ümmeti
Ümmet dese asilerni huş devletiÜmmet dese asilerin hoş devleti
Baldın tatlığ erür menge bu mihnetiBaldan tatlıdır bana bu mihneti
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Bizler üçûn canlar çekti ol MuhammedBizler için canlar çekti o Muhammed
Ümmet bolsang gam yemessen yalgan ümmetÜmmet olsan gam yemezsin sahte ümmet
Keçe kündüz hasıllarıng ayş ü işretGece gündüz elde ettikleri yeme-içme ve işret
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Ellik yaşda nida keldi ölmek asanElli yaşda ses geldi ölmek kolay
Şartı oldur sende bolsa nur-ı imanŞartı odur sende olsan iman nuru
Tangla barsang didarığa kılur mihmanSabahla gitsen cemaline eyler konuk
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Ey mü'minler bu dünyanı payanı yokEy müminler bu dünyanın sonu yok
Çin bilürsen hergiz munı yalganı yokDoğru bilirsen asla bunun yalanı yok
Kim bilmese vallah anı imanı yokKim bilmese vallahi onun imanı yok
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Aslım tufrak neslim tufrak barçadın harAslım toprak, neslim toprak, herşeyden aciz
Basıb ötseng murdar cismin kılgusı arBasıp geçsen kirli cismin kılacağı ar
Kim ar etse şeytan kavmi hevası barKim ar etse şeytan kavmi havası var
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Çın zakirge Hüda özi kıldı rahmetGerçek zakire Allah kendi eyledi rahmet
Tangla barsa cennet içre berür hil'atSabahla varsa cennet içinde verir hilat
Ruz-ı mahşer didar körüb sorgay devletMahşer günü cemal görüp sorunca devlet
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Bende bolsang mihnet tartgıl gafil ademKul olsan sıkıntı çek gafil insan
Akil erseng ganimetdür senge şol demAkıllı isen ganimetdir sana şu dem
Emanetdür aziz canın yürme bigamEmanetdir aziz canın yürüme gamsız
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Altmışüçde sünnet boldı yerge kirmekAltmışüç yaşta sünnet oldu yere girmek
Resul üçün ikki alem berdbad bermekResul için iki alem berbat edivermek
Aşıklarnı sünnetidür tirik ölmekAşıkların sünnetidir diri ölmek
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Ümmet bolsang iştib canıng bermes misenÜmmet olsan işitip canını vermez misin?
Mustafa'ga canıng kurban kılmaz mısanMustafa'ya canını kurban eylemez misin?
Can ne bolgay imanıngnı bermes misenCan ne olacak, imanını vermez misin?
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Kul Hace Ahmed altmışüçte gaib boldıKul Hoca Ahmed altmışüç yaşta gaib oldu
Edeb saklap Mustafa'ga naib boldıEdebi koruyup Mustafa'ya naib oldu
Sultan boldı mihnet tartıp tayyib boldıSultan oldu, sıkıntı çekip tayyib oldu
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed