Türk Bitig: Dede Korkut Dresden Nüshası AslıDede Korkut Destanı

Dede Korkut Kitabı’nın iki nüshası olduğu biliniyordu fakat son yıllarda Iranda yeni bir 3. nüsha daha bulundu. Bulundukları yerlere göre isimlendirilmiş bu nüshalardan Dresden nüshasında on iki, Vatikan nüshasında ise altı destan bulunmaktadır. Her iki nüshasının ortak bir ana nüshaya dayandığı kabul edilmektedir.