Türk Bitig: Alp Er Tunga DestanıAlp Er Tunga Destanı

Divânu Lügati't-Türk'de yer alan Alp Er Tunga destanı.


 1. Alp Er Tunga öldi mü
  Alp Er Tunga öldü mü
 2. Isız acun kaldı mu
  Kötü dünya kaldı mı
 3. Ödlek öçin aldı mu
  Zaman öcünü aldı mı
 4. Emdi yürek yırtılur
  Şimdi yürek yırtılır

 5. Ödlek yırag közetti
  Zaman fırsat gözetti
 6. Ogrı tuzak uzattı
  Gizli tuzak uzattı
 7. Begler begin azıttı
  Beyler beyini azıttı
 8. Kaçan kalı kurtulur
  Kaçan nasıl kurtulur

 9. Ulşıp eren börleyü
  Uluşup erler kurtlaşır
 10. Yırtıp yaka urlayu
  Yırtıp yaka bağırışır
 11. Sıkrıp üni yurlayu
  Islık ünü (sesi) ağlaşır
 12. Sıgtap közi örtülür
  Yaşarıp gözleri örtülür

 13. Begler atun argurup
  Beyler atlarını yorup
 14. Kadgu anı turgurup
  Kaygı onları durdurup
 15. Mengzi yüzi sargarup
  Benizi yüzü sararıp
 16. Körküm angar törtülür
  Sanki safran sürülür

 17. Ödlek arıg kevredi
  Zaman tümden gevredi
 18. Yunçıg yavuz tavradı
  Zayıf-kötü güçlendi
 19. Erdem yeme savradı
  Erdem yine azaldı
 20. Acun begi çertilür
  Dünya beyi yok olur

 21. Ödlek küni tavratur
  Zaman günü tez geçer
 22. Yalnguk küçün kevretür
  İnsanın gücünü gevretir
 23. Erdin acun sevritür
  İnsanı dünyada seğreltir
 24. Kaçan takı ertilür
  Kaçan dahi kurtulmaz

 25. Bilge bögü yançıdı
  Bilge-alim perişan
 26. Acun atı yençidi
  Dünya atı gemlendi
 27. Erdem eti tınçıdı
  Erdem eti çürüdü
 28. Yerge tegip sürtülür
  Yere değip sürtülür

 29. Ögreyüki mundak ok
  Hayatın düzeni böyle
 30. Munda adın tıldak ok
  Bundan ötesi bahane
 31. Atsa acun ograp ok
  Atsa dünyaya uğrayıp ok
 32. Taglar başı kertilür
  Dağların başı kertilir

 33. Könglüm için örtedi
  Gönlümün içini yaktı
 34. Yitmiş yaşıg kartadı
  Yetmiş yaşa kocalttı
 35. Kiçmiş ödik irtedi
  Geçmiş zamanı arattı
 36. Tün kün keçip irtelür
  Gece-gündüz aratır.

Kutadgu Bilig #277'de, Alp Er Tunga hakkında şöyle bir kısım geçer;

 1. Bu Türk Beglerinde atı belgülük
  Bu Türk beğlerinden adı belli
 2. Tunga Alp Er idi kutı belgülük
  Tunga Alp Er idi kutu belli
 3. Bedük bilgi birle öküs erdemi
  Büyük bilgi ile yüksek erdemi
 4. Biliglig ukuslug bodun ködremi
  Bilgili akıllı halkın seçkini
 5. Tacikler ayur âni Afrasyab
  Tacikler derler ona Afrasiyab
 6. Bu Afrasyap tutdi iller talab
  Bu Afrasiyab tuttu iller fethedip

Orhun Yazıtları, Kültiğin Anıtı #K7'de Alp Er Tunga hakkında şöyle bir dize geçer;

...BİR: OGuŞ: aLPagU: ON: eRiG: TOŊA TİGiN: YUGINDA: eGiRiP: ÖLüRTüMüZ:...
...bir oğuşu alp on eri, [Alp er] Tonga Tigin'in yuğunda (ölüm töreninde) çevirip öldürdük...